przeszłość

past

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Have you ever done it in the past? = Czy robiłeś to kiedykolwiek w przeszłości?