"przeszły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeszły" po polsku

przeszły

przymiotnik
 1. past , ****
  • przeszły
   This is the past CEO of our company. (To jest dawny dyrektor generalny naszej firmy.)
   Tell us something about your past experience. (Powiedz nam coś o Twoim przeszłym doświadczeniu.)
   zobacz także: preceding
  • przeszły (czas)
   To speak about yesterday events, you need to use past tense. (Aby mówić o wczorajszych wydarzeniach, należy użyć czasu przeszłego.)
   Don't speak of her in the past tense as though she were already dead. (Nie mów o niej w czasie przeszłym, jak gdyby już nie żyła.)
 2. bygone
 3. forepassed , także: forepast
 4. bypast
czasownik
 1. pass , *****
  • wymijać, przechodzić (obok czegoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He passed the library. (On minął bibliotekę.)
   I stepped aside for my father to pass. (Odsunąłem się na bok, żeby mój ojciec mógł przejść.)
   Turn right and pass the church. (Skręć w prawo i przejdź obok kościoła.)
 2. cross , ****
 3. undergo **
  • poddawać się (badaniom, operacji), odbywać (np. kurację), przechodzić (np. szkolenie) [TRANSITIVE]
   to experience something, to be the subject of a process
   You can't eat anything because you will undergo a major surgery. (Nie możesz nic jeść, ponieważ poddasz się dużej operacji.)
   If you want to be healthy, you have to undergo a therapy. (Jeśli chcesz być zdrowy, musisz odbyć kurację.)
 4. switch ***
  • zmieniać (np. taktykę), przechodzić (z jednej strony na drugą), przerzucać (się na coś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He had to switch sides, as the building he looked for was on the other side of the street. (On musiał zmienić stronę, ponieważ budynek, którego szukał był po drugiej stronie ulicy.)
   He switched to veganism when he started dating this girl. (Przerzucił się na weganizm, kiedy zaczął spotykać się z tą dziewczyną.)
   link synonim: change
 5. clear *****
  • przeskakiwać, jechać, przechodzić, omijać [TRANSITIVE]
   We cleared the traffic jam by driving in the night. (Ominęliśmy korek uliczny poprzez jazdę w nocy.)
   We have to clear the city centre - I don't want to get stuck in a traffic jam. (Musimy ominąć centrum miasta - nie chcę utknąć w korku.)
   He cleared a small stream and disappeared in the forest. (Przeskoczył mały strumyk i zniknął w lesie.)
 6. surpass *
  • przekraczać (oczekiwania), przechodzić (wyobrażenie)
   The results surpassed all our expectations. (Wyniki przekroczyły nasze oczekiwania.)
 7. convert **
phrasal verb
 1. go over **
 2. wear off
 3. cross over
 1. cross an obstacle
phrasal verb
 1. go through ***
  • przejść (zostać uzgodnionym)
   Did it go through administration? (Czy to zostało uzgodnione z administracją?)
   My application went through the president's office. (Moje podanie przeszło przez biuro prezydenta.)
 2. come across *
czasownik
 1. stroll ** , stroll along , także: stroll down , także: stroll over
  • przechadzać się, spacerować
   She strolled happily through the dark streets of Brighton. (Ona przechadzała się radośnie po ciemnych ulicach Brighton.)
   They have been strolling along, but now they stopped. (Oni się przechadzali, ale teraz przystanęli.)
 2. saunter
 3. promenade
 4. ramble
 5. troll *
 6. toddle
 7. mosey American English informal
 8. stravage
 9. bummel
 10. circumambulate
 11. dacker British English , także: daiker
 12. womble British English informal  
 13. perambulate
phrasal verb
 1. walk around *
 2. wander around , wander about  
 3. walk about
 1. trip along

Powiązane zwroty — "przeszły"

rzeczownik
phrasal verb
inne
czasownik
przymiotnik
przysłówek

powered by  eTutor logo