ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"widok" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "widok" po polsku

widok

South west view from terrace
rzeczownik
 1. sight ***
  • patrzenie, widok (czynność widzenia) [UNCOUNTABLE]
  • widok (to, co się widzi) [COUNTABLE]
   The sight from our window was very beautiful. (Widok z naszego okna był bardzo piękny.)
   I never thought in all my life to see such a sight. (Nigdy nie przypuszczałem w całym moim życiu, że zobaczę taki widok.)
   She faints at the sight of blood. (Ona mdleje na widok krwi.)
   She can't stand the sight of mice. (Ona nie może znieść widoku myszy.)
 2. view *****
 3. outlook **
  • widok (np. z okna) [COUNTABLE]
   We had the most beautiful outlook from our hotel window. (Mieliśmy najpiękniejszy widok z naszego hotelowego okna.)
   The outlook from the mountain was breathtaking! (Widok z góry był zapierający dech w piersiach!)
 4. show , *****   [SINGULAR]
  What a beautiful show. (Co za piękny widok.)
  The show from the top of the mountain was beautiful. (Widok ze szczytu góry był piękny.)
 5. lookout
  • perspektywa, widok
   The doctor said that the treatment may take time, but the lookout is good. (Lekarz powiedział, że leczenie może zająć trochę czasu, ale perspektywy są pozytywne.)
 6. vista *
  • perspektywa, widok (np. na okolicę) literary
   This is what's called a scenic vista. (To jest dopiero malownicza perspektywa.)
 7. panorama
 8. prospect ***
  • widok, krajobraz, pejzaż formal [COUNTABLE]
   The prospect was almost enough to make up for everything else. (Krajobraz prawie rekompensował całą resztę.)
   I want to paint this prospect. (Chcę namalować ten krajobraz.)
 9. watchout
 10. prosect
  • widok (np. poszerzający perspektywę)

Powiązane zwroty — "widok"

czasownik
phrasal verb
przymiotnik
wspaniały (np. widok, jedzenie) = gorgeous
piękny (np. widok) = splendid
spektakularny (np. widok) = spectacular
widoczny = apparent +12 znaczeń
imponujący (np. widok) = dazzling
marny (np. widok na przyszłość) = bleak
zachwycający (np. widok) = taking
odrażający (np. widok) = repellent
osłupiały (np. na widok czegoś) = aghast
niesamowity (np. widok) = spanking
inne
przysłówek
widocznie = apparently +5 znaczeń
rzeczownik

powered by  eTutor logo