"piękny" po angielsku - Słownik polsko-angielski

piękny

obrazek do "lovely" po polsku
przymiotnik
 1. beautiful ****  
  You've got beautiful eyes. (Masz piękne oczy.)
  She was the most beautiful girl in town. (Była najpiękniejszą dziewczyną w mieście.)
  We've had beautiful weather. (Mieliśmy piękną pogodę.)
  link synonim: lovely
 2. lovely **
  • śliczny, piękny British English
   It's a lovely dress! Is it new? (To piękna sukienka! Czy jest nowa?)
   What a lovely day! (Co za piękny dzień!)
   You look lovely. (Wyglądasz ślicznie.)
   link synonim: beautiful
 3. brave **
  • piękny, wspaniały (np. wyczyn)
   Your gesture was very brave, I really needed help. (Twój gest był wspaniały, naprawdę potrzebowałem pomocy.)
   I have to admit that your performance was brave. (Muszę przyznać, że twój wyczyn był wspaniały.)
 4. fabulous * , także: phabulous slang
  • bajeczny, fantastyczny, piękny spoken
   He has a fabulous fortune. (On ma bajeczną fortunę.)
   This city is fabulous, I love it. (To miasto jest piękne, uwielbiam je.)
   Julia has a fabulous figure. (Julia ma fantastyczną figurę.)
   I had a great time at this fabulous party. (Świetnie się bawiłem na tym fantastycznym przyjęciu.)
 5. splendid *
  • piękny (np. widok), przepyszny (wystrój czegoś) British English
 6. devastating **
 7. luxuriant
  • piękny, pełen przepychu
   They were awarded for the luxuriant visual effects of this drama series. (Oni zostali nagrodzeni za pełne przepychu efekty wizualne tego serialu obyczajowego.)
   Your style of writing is so luxuriant. (Twój styl pisania jest taki piękny.)
 8. ravishing
 9. beauteous   literary
 10. braw
  • piękny (np. o kobiecie, o pogodzie) Scottish English dialect
idiom
 1. to die for , także: to-die-for
  • cudowny, piękny (że aż można za niego umrzeć) informal
   I saw a car to die for - I want to buy it. (Widziałem cudowny samochód - chcę go kupić.)
   Can you get me her phone number? She's a girl to die for. (Możesz załatwić mi jej numer telefonu? To piękna dziewczyna.)
 2. pretty as a picture  
 1. frabjous

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "piękny"

rzeczownik
czasownik
wychodzić (o oknie, np. na piękny widok) = look
przysłówek
pięknie = beautifully +6 znaczeń
uderzająco (np. piękny, przystojny) = strikingly
przejmująco (np. piękny) = achingly
przepiękny = picture-postcard +1 znaczenie
określnik
cóż za (np. piękny dzień) = what
przymiotnik