"widokówka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "widokówka" po polsku — Słownik angielsko-polski

Powiązane zwroty — "widokówka"

rzeczownik
widok = sight +9 znaczeń
przymiotnik
widoczny = apparent +12 znaczeń

"widokówka" — Słownik kolokacji angielskich

picture postcard kolokacja
  1. picture rzeczownik + postcard rzeczownik = widokówka
    Silna kolokacja

    You don't have to say anything on a picture postcard.

    Podobne kolokacje: