PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"widok czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "widok czegoś" po polsku

South west view from terrace
rzeczownik
 1. sight ***
  • patrzenie, widok (czynność widzenia) [UNCOUNTABLE]
  • widok (to, co się widzi) [COUNTABLE]
   The sight from our window was very beautiful. (Widok z naszego okna był bardzo piękny.)
   I never thought in all my life to see such a sight. (Nigdy nie przypuszczałem w całym moim życiu, że zobaczę taki widok.)
   She faints at the sight of blood. (Ona mdleje na widok krwi.)
   She can't stand the sight of mice. (Ona nie może znieść widoku myszy.)
 2. view *****
 3. outlook **
  • widok (np. z okna) [COUNTABLE]
   We had the most beautiful outlook from our hotel window. (Mieliśmy najpiękniejszy widok z naszego hotelowego okna.)
   The outlook from the mountain was breathtaking! (Widok z góry był zapierający dech w piersiach!)
 4. show , *****   [SINGULAR]
  What a beautiful show. (Co za piękny widok.)
  The show from the top of the mountain was beautiful. (Widok ze szczytu góry był piękny.)
 5. lookout
  • perspektywa, widok
   The doctor said that the treatment may take time, but the lookout is good. (Lekarz powiedział, że leczenie może zająć trochę czasu, ale perspektywy są pozytywne.)
 6. vista *
 7. panorama
 8. prospect ***
  • widok, krajobraz, pejzaż formal [COUNTABLE]
   The prospect was almost enough to make up for everything else. (Krajobraz prawie rekompensował całą resztę.)
   I want to paint this prospect. (Chcę namalować ten krajobraz.)
 9. watchout
 10. prosect
  • widok (np. poszerzający perspektywę)

widok czegoś

rzeczownik
 1. sight of something  
 2. show of something  

powered by  eTutor logo