GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"widoczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "widoczny" po polsku

widoczny

przymiotnik
 1. apparent , ***
  • oczywisty, widoczny
   It was apparent that he was afraid. (To było widoczne, że on się bał.)
   The reason was immediately apparent. (Powód natychmiast stał się oczywisty.)
   It quickly became apparent that he didn't know anything about it. (Szybko stało się widoczne, że on nie wiedział nic na ten temat.)
   link synonim: obvious
   zobacz także: perceptible, plain
 2. visual ***
  • wizualny, wzrokowy, widoczny
   Make sure you have visual contact before you take your shot. (Upewnij się, że masz kontakt wzrokowy zanim oddasz swój strzał.)
   The car has no visual damage. (Samochód nie ma żadnych widocznych uszkodzeń.)
 3. visible ***
  • widoczny, widzialny
   He has a visible mark on his cheek. (On ma widoczne znamię na policzku.)
   The ship on the horizon was clearly visible. (Statek na horyzoncie był wyraźnie widoczny.)
  • zauważalny, dostrzegalny, widoczny
   There was a visible change in her looks. (W jej wyglądzie zaszła widoczna zmiana.)
   There is no visible difference between these two parts. (Nie ma widocznej różnicy między tymi dwoma częściami.)
 4. evident , **
  • widoczny, jawny, oczywisty, ewidentny
   Labour camps are an evident violation of human rights. (Obozy pracy są ewidentnym łamaniem praw człowieka.)
 5. prominent **
  • widoczny, wydatny
   Her prominent bust drew the attention of men. (Jej wydatny biust przyciągał uwagę mężczyzn.)
   I focused on his prominent nose. (Skupiłem się na jego wydatnym nosie.)
 6. dominant **
  • widoczny, górujący, wyeksponowany (np. pozycja, budynek)
   Sky Tower is dominant on Wroclaw's sky. (Sky Tower jest górujący na wrocławskim niebie.)
 7. conspicuous
 8. distinguishable  
  The jealousy in her eyes is distinguishable. (Zazdrość w jej oczach jest widoczna.)
  The symptoms of this disease are distinguishable. (Symptomy tej choroby są widoczne.)
 9. demonstrable   oficjalnie
  It's such a demonstrable lack of respect. (To jest taki widoczny brak szacunku.)
 10. viewable  
 11. eyeable  
 12. stickout
 13. seeable
 14. kenspeckle ScoE
 1. on somebody's radar , on the radar , on somebody's screen , on the screen