PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"oczywisty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oczywisty" po polsku

oczywisty

przymiotnik
 1. obvious ***  
  It's so obvious that they are in love. (To jest takie oczywiste, że oni są zakochani.)
  Don't ask me obvious questions. (Nie zadawaj mi oczywistych pytań.)
  It isn't so obvious to me. (To nie jest dla mnie takie oczywiste.)
  link synonim: apparent
 2. apparent , ***
  • oczywisty, widoczny
   It was apparent that he was afraid. (To było widoczne, że on się bał.)
   The reason was immediately apparent. (Powód natychmiast stał się oczywisty.)
   It quickly became apparent that he didn't know anything about it. (Szybko stało się widoczne, że on nie wiedział nic na ten temat.)
   link synonim: obvious
   zobacz także: perceptible, plain
 3. clear *****
  • oczywisty, jasny, klarowny
   Is that clear to you now? (Czy teraz jest to dla ciebie jasne?)
   It was clear to me that she was lying. (Było dla mnie jasne, że ona kłamała.)
   Did I make myself clear? (Czy wyraziłem się jasno?)
   link synonim: transparent
   zobacz także: patent
 4. evident , **
  • widoczny, jawny, oczywisty, ewidentny
   Labour camps are an evident violation of human rights. (Obozy pracy są ewidentnym łamaniem praw człowieka.)
 5. plain ***
 6. unmistakable , także: unmistakeable rzadko
  • niewątpliwy, oczywisty, bardzo wyraźny, nie do pomylenia
   His resemblance to Henry is unmistakable. (Jego podobieństwo do Henry'ego jest bardzo wyraźne.)
   Her desire for you was unmistakable. (Jej pożądanie ciebie było oczywiste.)
 7. glaring
  • rażący, oczywisty (np. błąd, niesprawiedliwość)
 8. manifest **
 9. self-evident
 10. patent , **
  • jawny, oczywisty oficjalnie
   That's a patent lie - you don't think I'm going to believe you? (To oczywiste kłamstwo - nie oczekujesz chyba, że ci uwierzę?)
   przeciwieństwa: dim, obscure
   zobacz także: clear, conspicuous
 11. self-explanatory
 12. self-explanatory
 13. cut-and-dried
  • oczywisty, bezdyskusyjny
   This was a cut-and-dried decision for me. (Dla mnie ta decyzja była oczywista.)
 14. open-and-shut
 15. unarguable
 16. self-apparent
 17. truistic  
 18. apodictic , także: apodeictic