"klarowny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "klarowny" po polsku

klarowny

przymiotnik
 1. clear *****
  • wyraźny, ostry, klarowny
   This new monitor has a very clear picture. (Ten nowy monitor ma bardzo wyraźny obraz.)
   Her voice wasn't very clear on the telephone. (Jej głos nie brzmiał zbyt wyraźnie przez telefon.)
  • oczywisty, jasny, klarowny
   Is that clear to you now? (Czy teraz jest to dla ciebie jasne?)
   It was clear to me that she was lying. (Było dla mnie jasne, że ona kłamała.)
   Did I make myself clear? (Czy wyraziłem się jasno?)
   link synonim: transparent
   zobacz także: patent
  • klarowny, przejrzysty, jasny
   The water was clear, we could see fish swimming around our feet. (Woda była przejrzysta, mogliśmy zobaczyć ryby pływające dookoła naszych stóp.)
   The substance was clear and a little sticky. (Substancja była klarowna i trochę klejąca.)
   The substance in the glass was clear like water. (Substancja w szklance była klarowna jak woda.)
   zobacz także: light
 2. articulate
  • klarowny, jasny (np. treść pisma, tekst)
 3. limpid
 4. unclouded

Powiązane zwroty — "klarowny"

rzeczownik
czasownik
klarować = clarify +1 znaczenie
przysłówek
klarownie = neatly +5 znaczeń