"klarowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "klarowanie" po polsku

klarowanie

rzeczownik
 1. clearing *  
  Next phase is the clearing of the solvent. (Następny etap to klarowanie roztworu.)
 2. clarification
 3. fining
czasownik
 1. clarify **
 2. clear *****   [TRANSITIVE]
  The recipe says I have to clear the butter first. (Przepis mówi, że najpierw muszę wyklarować masło.)
  I don't know how to clear butter. (Nie wiem jak wyklarować masło.)

Powiązane zwroty — "klarowanie"

przymiotnik
klarowny = clear +4 znaczenia
rzeczownik
Zobacz także: klarowanie szkłaklarownica

powered by  eTutor logo