"przejrzysty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przejrzysty" po polsku

przejrzysty

Through Crystal Clear Blue
przymiotnik
 1. clear *****
  • przezroczysty, przejrzysty, bezbarwny
   The water in the lake was very clear. (Woda w jeziorze była bardzo przejrzysta.)
   That white wine is almost as clear as water. (To białe wino jest prawie tak przejrzyste, jak woda.)
   link synonim: transparent
  • klarowny, przejrzysty, jasny
   The water was clear, we could see fish swimming around our feet. (Woda była przejrzysta, mogliśmy zobaczyć ryby pływające dookoła naszych stóp.)
   The substance was clear and a little sticky. (Substancja była klarowna i trochę klejąca.)
   The substance in the glass was clear like water. (Substancja w szklance była klarowna jak woda.)
   zobacz także: light
 2. transparent * , także: transpicuous
  • zrozumiały (np. język), przejrzysty (o informacji), jawny (o kłamstwie), transparentny formal
   All elements of our company's supply chain are transparent. (Wszystkie elementy łańcucha dostaw naszej firmy są jawne.)
   link synonim: clear
 3. lucid
  • przezroczysty, przejrzysty
   The substance is completely lucid and very light. (Substancja jest całkowicie przezroczysta i bardzo lekka.)
 4. crystal clear
  • jasny, przejrzysty (np. wyjaśnienie)
 5. filmy
 6. limpid
 7. unclouded
 8. pellucid

powered by  eTutor logo