PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"przejrzystość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przejrzystość" po polsku

przejrzystość

rzeczownik
 1. clarity *
 2. transparency *
  • przezroczystość, przejrzystość, transparencja (np. szkła), ażurowość (materiału) oficjalnie
   I'm looking for low transparency glass. (Szukam szkła o niskiej przeźroczystości.)
  • zrozumiałość (np. języka), przejrzystość (np. informacji), jawność (kłamstwa) oficjalnie
   Transparency has always been a very important issue for the Council. (Przejrzystość była zawsze bardzo ważną sprawą dla Rady.)
   Without financial transparency, we can never be sure who is really behind the campaigns. (Bez przejrzystości finansowej nigdy nie będziemy pewni, kto naprawdę stoi za kampaniami.)
 3. neatness
 4. comprehensibility , comprehensibleness
 5. clearness
 6. translucence , także: translucency
 7. transparence
 8. pellucidity
 9. filminess
 10. limpidness
 11. lucency , także: lucence   przestarzale