Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"jawność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jawność" po polsku

jawność

rzeczownik
 1. openness *
  • otwartość, jawność (np. społeczeństwa, rządów) [niepoliczalny]
   Our government has a strict policy of openness regarding any action. (Nasz rząd ma ścisłą politykę jawności w sprawie każdego działania.)
 2. transparency *
  • zrozumiałość (np. języka), przejrzystość (np. informacji), jawność (kłamstwa) oficjalnie
   Transparency has always been a very important issue for the Council. (Przejrzystość była zawsze bardzo ważną sprawą dla Rady.)
   Without financial transparency, we can never be sure who is really behind the campaigns. (Bez przejrzystości finansowej nigdy nie będziemy pewni, kto naprawdę stoi za kampaniami.)
 3. downrightness
 4. overtness