TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"zrozumiałość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zrozumiałość" po polsku

zrozumiałość

rzeczownik
 1. transparency *
  • zrozumiałość (np. języka), przejrzystość (np. informacji), jawność (kłamstwa) oficjalnie
   Transparency has always been a very important issue for the Council. (Przejrzystość była zawsze bardzo ważną sprawą dla Rady.)
   Without financial transparency, we can never be sure who is really behind the campaigns. (Bez przejrzystości finansowej nigdy nie będziemy pewni, kto naprawdę stoi za kampaniami.)
 2. intelligibility
  • zrozumiałość (np. odpowiedzi)
 3. comprehensibility , comprehensibleness
 4. articulateness
 5. understandability  
 6. perspicuity
 7. intercomprehensibility
 8. glanceability
 9. luminousness

Powiązane zwroty — "zrozumiałość"

rzeczownik
przymiotnik
zrozumiały = clear +13 znaczeń
Zobacz także: niezrozumiałość