clear = przezroczysty, przejrzysty, bezbarwny

Through Crystal Clear Blue

Źródło: http://www.art.com/products/p13933342-sa-i2782760/raul-touzon-sunlight-reflects-on-the-sea-floor-through-crystal-clear-blue-water.htm

przezroczysty, przejrzysty, bezbarwny

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The water in the lake was very clear. = Woda w jeziorze była bardzo przejrzysta.