BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"wszystko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wszystko" po polsku

wszystko

określnik
 1. all , *****
  • wszystkie, wszyscy, wszystko
   I got all these books for free. (Dostałem wszystkie te książki za darmo.)
   They all speak good English. (Oni wszyscy mówią dobrze po angielsku.)
   Is it all? (Czy to wszystko?)
zaimek
 1. everything *****
  • wszystko
   I want to know everything that happened. (Chcę wiedzieć wszystko, co się zdarzyło.)
   Maybe she didn't tell us everything. (Może ona nie powiedziała nam wszystkiego.)
   Everything seemed to be going perfectly. (Wszystko wydawało się przebiegać perfekcyjnie.)
  • wszystko (co związane z życiem zawodowym i prywatnym)
   This is everything that you need to live. (To jest wszystko, co jest ci potrzebne do życia.)
   His job is everything for him. (Jego praca jest dla niego wszystkim.)
   They lost everything in the flood. (Oni stracili wszystko w czasie powodzi.)
 2. anything *****
  • wszystko, cokolwiek (w zdaniach oznajmujących)
   I would do anything for her. (Zrobiłbym dla niej wszystko.)
   I love you more than anything in the world. (Kocham cię bardziej niż cokolwiek na świecie.)
idiom
 1. whole lot *   British English potocznie
 2. kit and caboodle potocznie , kit and kaboodle
 3. the whole shebang potocznie
 4. whole kit and caboodle
 5. the whole schmear   American English potocznie
 6. the whole enchilada , whole enchilada
 7. whole works   język mówiony
 8. whole nine yards
 9. the whole shooting match
 10. the full monty British English
rzeczownik
 1. the whole bit  

Powiązane zwroty — "wszystko"

inne
określnik
przysłówek
zaimek
wszyscy = everybody +1 znaczenie
przymiotnik
optymistyczny (uważający, że coś będzie lepsze, niż wszystko na to wskazuje) = optimistic
idiom
inne
czasownik
phrasal verb

"wszystko" — Słownik kolokacji angielskich

whole lot kolokacja
 1. whole przymiotnik + lot rzeczownik = wszystko
  Bardzo silna kolokacja

  His education is just going to start a whole lot earlier than either of us thought.

  Podobne kolokacje:
whole works kolokacja
 1. whole przymiotnik + works rzeczownik = wszystko
  Zwykła kolokacja

  We're going to come out here every day, running, taking batting practice, the whole works.

  Podobne kolokacje:
whole shebang kolokacja
 1. whole przymiotnik + shebang rzeczownik = wszystko, cała afera
  Zwykła kolokacja

  "It's seven years from now, and the whole shebang will only last two weeks."

  Podobne kolokacje:
whole enchilada kolokacja
 1. whole przymiotnik + enchilada rzeczownik = całość, wszystko
  Luźna kolokacja

  The answer, the whole big enchilada, is a lot more complex than that.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo