"spółdzielnia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spółdzielnia" po polsku

spółdzielnia

rzeczownik
 1. co-op  
  They wanna make this funky little place into a co-op. (Chcą przerobić to małe, zakręcone miejsce w spółdzielnię.)
  Now only co-op members can elect their leaders. (Teraz tylko członkowie spółdzielni mogą wybierać swoje władze.)
 2. collective **  
  He said some farmers have been organized into work collectives. (On powiedział, że część rolników została zorganizowana w spółdzielnie pracownicze.)
 3. cooperative ** , także: co-operative
  • spółdzielnia, kooperatywa
   a business entity when all of the members are owners of the business
   A Belgian cooperative has developed a new process to remove fat from butter. (Pewna belgijska spółdzielnia rozwinęła nową procedurę wydobywania tłuszczu z masła.)
 4. cooperative society   British English

"spółdzielnia" — Słownik kolokacji angielskich

 1. cooperative przymiotnik + society rzeczownik = spółdzielnia
  Luźna kolokacja

  Netherton also had a police station and a cooperative society, both now closed.

powered by  eTutor logo