ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"uzgadniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uzgadniać" po polsku

uzgadniać

czasownik
 1. agree *****
  • uzgadniać (podjąć wspólnie decyzję) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We agreed to go there together. (Uzgodniliśmy, że pójdziemy tam razem.)
   They agreed that they will hire another employee. (Oni uzgodnili, że zatrudnią kolejnego pracownika.)
 2. concert ***
 3. coordinate ** , co-ordinate British English
 4. accord **
  • zgadzać się (na coś), uzgadniać (coś) [TRANSITIVE]
   That does not accord with the demands of ordinary people. (To nie pokrywa się z oczekiwaniami zwykłych ludzi.)

powered by  eTutor logo