"wspólnik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wspólnik" po polsku

wspólnik

rzeczownik
 1. partner ****
  • udziałowiec, wspólnik [COUNTABLE]
   Peter and his partner decided to close their company. (Peter i jego wspólnik zdecydowali się zamknąć ich firmę.)
   This is my partner, Mr Smith. (Oto mój wspólnik, pan Smith.)
   One of the partners ran off with all the money. (Jeden z udziałowców uciekł ze wszystkimi pieniędzmi.)
 2. associate **
  • wspólnik (w biznesie), partner (w interesach) [COUNTABLE]
   He was a friend and business associate for many years. (On był przyjacielem i wspólnikiem przez wiele lat.)
   John is his former associate. (John jest jego byłym wspólnikiem.)
 3. confederate * , confed. (skrót)  
  I would have to discuss this issue with my confederate. (Musiałbym przedyskutować tę sprawę z moim wspólnikiem.)
 4. business associate
 5. copartner  
 6. joint partner  
 7. co-partner
 8. consociate   formal
 9. complice
  • wspólnik (w przestępstwie lub interesach) old use
   jest to przestarzała forma

"wspólnik" — Słownik kolokacji angielskich

business associate kolokacja
 1. business rzeczownik + associate rzeczownik = partner, wspólnik
  Bardzo silna kolokacja

  And two, I don't believe he would get himself involved with a business associate.

powered by  eTutor logo