BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"jointly owned" — Słownik kolokacji angielskich

jointly owned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólnie posiadać
  1. own czasownik + jointly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    AN example would be a couple who jointly owned a house worth $800,000.

powered by  eTutor logo