"monitorować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "monitorować" po polsku

monitorować

czasownik
 1. monitor ***
  • monitorować (np. zanieczyszczenia)
   We have to monitor the pollution of our river. (Musimy monitorować zanieczyszczenie naszej rzeki.)
   These people monitor the state of the volcanos. (Ci ludzie monitorują stan wulkanów.)
  • obserwować, monitorować
   to observe, to watch something closely
   You have to monitor his work and help him. (Musisz obserwować jego pracę i mu pomagać.)
   I monitored the students during their exam. (Obserwowałem studentów podczas ich egzaminu.)
 2. monitor what
  • monitorować, co

powered by  eTutor logo