"kooperatywny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kooperatywny" po polsku

kooperatywny

przymiotnik
 1. cooperative ** , także: co-operative
  • kooperatywny, oparty na współdziałaniu, wspólny (np. działania, wysiłek)
   It was a cooperative effort. (To był wspólny wysiłek.)
   We can achieve it by our cooperative work. (Możemy to osiągnąć naszą wspólną pracą.)
   You should thank the whole group - it was their cooperative effort. (Powinieneś podziękować całej grupie - to był ich wspólny wysiłek.)

powered by  eTutor logo