"wrang" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "wrang" po angielsku

wrong ***** , także: wrang ScoE dialekt

przymiotnik
 1. zły, błędny, nieprawidłowy
  Your answer is wrong, I'm sorry. (Twoja odpowiedź jest błędna, przykro mi.)
  I'm sorry but this is a wrong answer. (Przykro mi ale to jest błędna odpowiedź.)
  He just made a wrong choice. (Właśnie dokonał złego wyboru.)
  przeciwieństwo: right
  zobacz także: invalid
 2. zły, nie w porządku, powodujący problemy
  Your behavior towards your sister is wrong. (Twoje zachowanie względem siostry jest nie w porządku.)
  She has never acted in a wrong way. (Ona nigdy nie postąpiła w zły sposób.)
  His wrong attitude will get him in trouble. (Jego złe podejście wpędzi go w kłopoty.)
  link synonim: amiss
  zobacz także: ill
 3. zły, niewłaściwy (nie ten, co trzeba)
  The receptionist gave me the wrong key. (Recepcjonista dał mi zły klucz.)
  This is a wrong password. (To jest złe hasło.)
 4. zły, moralnie niewłaściwy
  You've done nothing wrong. (Nie zrobiłeś nic złego.)
  Telling lies is wrong. (Mówienie kłamstw jest złe.)
 5. niewłaściwy, nieodpowiedni, niepasujący
  You came here at a wrong time. I'm not in a mood for chatting. (Przyszedłeś tutaj w nieodpowiednim czasie. Nie jestem w nastroju na pogaduszki.)
  I made a wrong decision and now I regret it. (Podjąłem złą decyzję i teraz tego żałuję.)
  This place is wrong, we have to look for something else. (To miejsce jest niewłaściwe, musimy poszukać czegoś innego.)
  link synonim: improper

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. niepoprawnie, niedobrze, źle
  Don't get me wrong. You're a pretty girl but you can't sing. (Nie zrozum mnie źle. Jesteś śliczną dziewczyną, ale nie umiesz śpiewać.)
  I think he interpreted your words wrong. (Wydaje mi się, że on niepoprawnie zinterpretował twoje słowa.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zło
  There is a lot of wrong in the world. (Jest wiele zła na świecie.)
  The battle between right and wrong continues. (Walka pomiędzy dobrem a złem trwa.)
 2. krzywda
  Can we right these wrongs? (Czy możemy naprawić te krzywdy?)
  I want to avenge the wrongs done to my people. (Chcę pomścić krzywdy wyrządzone moim ludziom.)
 3. błąd w transmisji
  The wrong precluded sending the message. (Błąd w transmisji uniemożliwił wysłanie wiadomości.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. krzywdzić, skrzywdzić oficjalnie
  I've never wronged you. (Nigdy cię nie skrzywdziłem.)
  The father wronged his son in many ways. (Ojciec skrzywdził swojego syna na wiele sposobów.)
  Don't try to wrong her, she's very sensitive. (Nie próbuj jej skrzywdzić, jest bardzo wrażliwa.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo