"nieodpowiedni" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieodpowiedni" po polsku

nieodpowiedni

przymiotnik
 1. inappropriate *
  • nieodpowiedni, niestosowny (np. ubiór), niewłaściwy
   Why do I always say inappropriate things? (Dlaczego ja zawsze mówię nieodpowiednie rzeczy?)
   Your clothes are inappropriate , you can't wear them to church. (Twoje ubrania są niestosowne, nie możesz ich ubrać do kościoła.)
   This film was inappropriate for children. (Ten film był nieodpowiedni dla dzieci.)
   przeciwieństwo: appropriate
 2. inadequate **
 3. wrong ***** , także: wrang Scottish English dialekt
  • niewłaściwy, nieodpowiedni, niepasujący
   You came here at a wrong time. I'm not in a mood for chatting. (Przyszedłeś tutaj w nieodpowiednim czasie. Nie jestem w nastroju na pogaduszki.)
   I made a wrong decision and now I regret it. (Podjąłem złą decyzję i teraz tego żałuję.)
   This place is wrong, we have to look for something else. (To miejsce jest niewłaściwe, musimy poszukać czegoś innego.)
   link synonim: improper
 4. improper *
 5. irregular *
  • nieprzepisowy, nieodpowiedni
   They didn't let me in because I was wearing an irregular gear. (Oni mnie nie wpuścili, bo miałem na sobie nieprzepisowy sprzęt.)
   Any irregular behaviour will be punished. (Jakiekolwiek nieodpowiednie zachowanie będzie karane.)
 6. undesirable
 7. unsuitable , unbefitting
 8. bad *****  
  Is this a bad time? (Czy to jest nieodpowiedni moment?)
  You came at a very bad time. (Przyszliście w bardzo nieodpowiednim momencie.)
 9. out of place  
 10. discordant
 11. inopportune  
 12. incongruent
 13. inapplicable
 14. inapposite
 15. nonhomologous
 16. nonsuited
 17. indecorous
 18. noncongruent
 19. inapt
 20. unapt
 21. nonoperative
 22. nonpractical
rzeczownik
 1. ill-suited
  • nieodpowiedni, nienadający się
   The gift was ill-suited for her. (Ten prezent był dla niej nieodpowiedni.)
 2. unbecoming
 1. bang out of order British English slang
  • nie na miejscu, nieodpowiedni
   That joke was totally bang out of order! (~Ten żart był kompletnie nie na miejscu!)

"nieodpowiedni" — Słownik kolokacji angielskich

out of place kolokacja
 1. out przyimek + place rzeczownik = nieodpowiedni
  Zwykła kolokacja

  I would not look so out of place in them here.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo