"niezgodny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niezgodny" po polsku

niezgodny

przymiotnik
 1. inconsistent *
  • niezgodny, sprzeczny, nielogiczny, niespójny
   I don't understand him, his arguments are inconsistent. (Nie rozumiem go, jego argumenty są nielogiczne.)
   Her reasoning seems inconsistent to me. (Jej rozumowanie wydaje mi się niespójne.)
  • niezgodny (np. z prawem)
   Your actions were inconsistent with the law. (Twoje czyny były niezgodne z prawem.)
 2. incompatible
 3. discordant   oficjalnie
 4. discrepant
 5. noncompliant
  • niezgodny (np. z zasadami)
 6. out of line  
 7. nonconsensual , także: non-con   oficjalnie
 8. disconsonant
 9. noncompatible
 10. nonconform
  • niezgodny (np. z religią)
 11. absonant
 12. nonhomologous
 13. inconsonant   oficjalnie
 14. incompliant
  • niezgodny (np. z zasadami)

"niezgodny" — Słownik kolokacji angielskich

out of line kolokacja
 1. out przyimek + line rzeczownik = niezgodny
  Zwykła kolokacja

  I better get out of line and ask for the book.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo