"dopiero co" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dopiero co" po polsku

dopiero co

przysłówek
 1. just *****
  • właśnie, dopiero co
   He's just left. (On właśnie wyszedł.)
   We've just finished. (Właśnie skończyliśmy.)
   I've just seen her. (Dopiero co się z nią widziałem.)
 2. hardly ***
  • dopiero co, przed chwilą
   "Did you see Susan?" "She hardly left the room." ("Widziałeś Susan?" "Dopiero co wyszła z pokoju.")
   I haven't had dinner yet because I hardly came back home. (Nie zjadłem jeszcze obiadu, bo dopiero co wróciłem do domu.)
   link synonim: scarcely
 3. barely ***
  • ledwie co, dopiero co
   I had barely finished my coffee when she called. (Ledwie co skończyłam pić kawę, kiedy ona zadzwoniła.)
   Be quiet! The children have barely fallen asleep. (Bądź cicho! Dzieci dopiero co zasnęły.)
   link synonim: scarcely
 4. scarcely *
 5. only just

powered by  eTutor logo