ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"wartości" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wartości" po polsku

wartości

rzeczownik
 1. values ****
  • wartości (idee tego, co jest dobre, a co złe)
   The world is governed by some universal values, such as love and peace. (Światem rządzą pewne uniwersalne wartości, takie jak miłość i pokój.)
   She was a girl with no values. (Ona była dziewczyną bez wartości.)
Once your audience finds value
rzeczownik
 1. value ***** , val. (skrót) *
  • wartość [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Why is the dollar decreasing in value? (Dlaczego dolar traci na wartości?)
   What is the value of a gold medal? (Jaka jest wartość złotego medalu?)
   This is the best value that you can get on the market today. (To jest najlepsza wartość, jaką możesz dostać dzisiaj na rynku.)
   link synonim: worth
  • wartość (zmiennej w programie komputerowym) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Input these values into this unit. (Wprowadź te wartości do tej komórki.)
   What is the value of this variable? (Jaka jest wartość tej zmiennej?)
  • wartość (zrelatywizowana do kosztu) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The shares have lost more than 70 percent of their value. (Udziały straciły ponad 70 procent wartości.)
   The relative value is much lower than the predicted one. (Wartość względna jest dużo niższa niż ta przewidywana.)
  • wartość, znaczenie, waga [UNCOUNTABLE]
   This monument is of a great value for our nation. (Ten pomnik ma wielkie znaczenie dla naszego narodu.)
   Your gift will always have a very personal value for me. (Twój podarunek zawsze będzie miał dla mnie bardzo osobistą wartość.)
  • wartość (w matematyce) technical [COUNTABLE]
   What is the value of this function? (Jaka jest wartość tej funkcji?)
   This function has several values. (Ta funkcja ma kilka wartości.)
 2. worth **
  • wartość (moralna, praktyczna, finansowa) [UNCOUNTABLE]
   The coach doesn't appreciate his real worth. He's got a talent. (Trener nie docenia jego prawdziwej wartości. On ma talent.)
   "The Great Gatsby" has a literary worth. ("Wielki Gatsby" ma wartość literacką.)
   He has proven his worth. (Dowiódł swojej wartości.)
   link synonim: value
 3. merit **
  • wartość, zaleta, zasługa, wyróżnienie [COUNTABLE]
   My husband was promoted because of merit, not because of friendship. (Mój mąż został awansowany z powodu zasługi, a nie przez przyjaźń.)
   I can't see any merit in his proposal. (Nie widzę żadnej zalety w jego ofercie.)
   przeciwieństwo: fault
 4. valuation
 5. prix
 6. worthiness
 7. feck Scottish English  
 1. worth of something **

Powiązane zwroty — "wartości"

rzeczownik
cena (wartość czegoś) = price
ocena (wartości czegoś) = rating
wzrost (np. wartości czegoś) = climb +1 znaczenie
spuścizna (ważne dla społeczeństwa wartości i tradycje) = heritage
organizacja (ludzie dzielący te same wyznania, wartości) = fold
wyznawca (osoba wyznająca wartości klasyczne, wierna sprawdzonym i zaufanym produktom) = believer
socjalizacja (proces nabywania systemu wartości) = socialization , socialisation British English
oszacowanie (np. wartości) = appraisal
spadek (np. wartości) = decrement
deprecjacja (obniżenie wartości czegoś) = depreciation
zaprzeczenie (np. wartości, wyznawanych zasad) = negation
dekadencja (rozkład wartości moralnych, kulturalnych lub społecznych) = decadence , także: decadency
nihilizm (pogląd, że nic nie ma znaczenia i wartości) = nihilism
wartości odżywcze = goodness +1 znaczenie
złożenie (różnych rzeczy, wartości) = compound
orędownik (np. wartości) = standard-bearer
określanie (wartości czegoś) = denominating
wartościowość = valence +2 znaczenia
przysłówek
wysoko (o wartości) = high
przymiotnik
wartościowy = valuable +7 znaczeń
niższy (w wartości, rozmiarze, rankingu, itp.) = lesser
pozbawiony (np. wartości) = bankrupt
inne
czasownik
tracić (na wartości) = recede
zyskiwać (np. na wadze, prędkości, wartości) = gain
deprecjonować (tracić na wartości) = depreciate
obniżać się (o wartości, cenie) = plummet , plummet down
stracić na wartości = tank +1 znaczenie
wartościować = appraise +1 znaczenie
określać (wartość czegoś) = denominate
spadać gwałtownie (o wartości, cenie) = plunge
podnosić (wartość) = uprate
phrasal verb
zawyżyć (wartość czegoś, np. akcji firmy) = ramp up

powered by  eTutor logo