"emisja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "emisja" po polsku

emisja

rzeczownik
 1. emission **
  • emisja, wydzielanie (np. ciepła, gazu, światła) [niepoliczalny]
   a release, an issuance
   CO2 emission is allegedly one of the causes of global warming. (Emisja dwutlenku węgla jest rzekomo jednym z powodów globalnego ocieplenia.)
   They closed the factory because of the emission of poisonous gases. (Zamknęli fabrykę z powodu wydzielania szkodliwych gazów.)
  • emisja (coś, co zostało wyemitowane) [policzalny zwykle liczba mnoga]
   Emission from those chimneys is poisonous. (Emisja z tamtych kominów jest trująca.)
   The emission of carbon dioxide is too high. (Emisja dwutlenku węgla jest zbyt wysoka.)
   We observed a high emission of cyanide from this drain. (Zaobserwowaliśmy wysoką emisję cyjanku z tego przewodu kanalizacyjnego.)
 2. issue *****
  • emisja (np. akcji) [policzalny]
   Central Bank registered stock issue of $200 million. (Bank Centralny zarejestrował emisję akcji na $200 milionów.)
 3. edition *** , także: ed. ***
  • emisja (np. monet kolekcjonerskich) [policzalny]
   My father owns a unique edition of coins. (Mój ojciec posiada unikatową emisję monet.)
   This edition of coins is worthless due to the change of the system. (Ta emisja monet jest bezwartościowa z powodu zmiany ustroju.)
 4. flotation , floatation BrE , float , *
 5. issuance  

powered by  eTutor logo