"zgodnie z" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgodnie z" po polsku

 1. according to something *****
  • według czegoś, zgodnie z czymś
   According to this newspaper, the school principal was fired. (Według tej gazety, dyrektor szkoły został zwolniony.)
   You have to take a right turn, according to this map. (Musisz skręcić w prawo, według tej mapy.)
   Well, according to the law, it's a crime. (Więc, według prawa, to jest przestępstwo.)
   It's my job to make sure everything goes according to plan. (Moim zadaniem jest upewnić się, że wszystko idzie zgodnie z planem.)
   According to the timetable, the plane leaves in twenty minutes. (Zgodnie z rozkładem, samolot odlatuje za dwadzieścia minut.)
 2. in compliance with something
 3. in conformity with something  
 4. in obedience with something  
 5. in conformity to something
 6. within the meaning of something
 7. in accord with something
 8. in concordance with something oficjalnie , in concurrence with something
przysłówek
 1. pursuant to something   oficjalnie
 2. in accordance with something , IAW (skrót)  
  They live in accordance with local customs. (Oni żyją zgodnie z miejscowymi zwyczajami.)
idiom
 1. in line with something  
 2. in keeping with something   oficjalnie
przyimek
 1. as per something
 1. in pursuance of something
 1. according to somebody *****
  • według kogoś, zgodnie z kimś
   According to the scientists, people tend to live longer these days. (Według naukowców, ludzie żyją obecnie dłużej.)
   According to John, I should take this job. (Według Johna, powinienem wziąć tę pracę.)
   According to my mom, I'm a drug dealer. (Według mojej mamy jestem dilerem narkotyków.)

zgodnie z

przysłówek
 1. by *****
  • zgodnie z, według (np. określoną metodą, sposobem robienia czegoś)
   By my calculation she must have been very young. (Zgodnie z moimi obliczeniami, ona musiała być bardzo młoda.)
 1. as per  

powered by  eTutor logo