"zgodnie z prawem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgodnie z prawem" po polsku — Słownik angielsko-polski

"zgodnie z prawem" — Słownik kolokacji angielskich

by law kolokacja
 1. by przyimek + law rzeczownik = zgodnie z prawem, według prawa
  Bardzo silna kolokacja

  By law, one of these had to be a woman.

  Podobne kolokacje:
by rights kolokacja
Popularniejsza odmiana: by right
 1. by przyimek + right rzeczownik = zgodnie z prawem
  Silna kolokacja

  By rights he should have been dead an hour before.

  Podobne kolokacje:
at law kolokacja
 1. at przyimek + law rzeczownik = zgodnie z prawem
  Silna kolokacja

  From 1907 to 1911, he served as judge for the county court at law.

  Podobne kolokacje:
under the law kolokacja
Popularniejsza odmiana: under law
 1. under przyimek + law rzeczownik = zgodnie z prawem, w myśl przepisów prawa
  Zwykła kolokacja

  Not happy because he should be tried under the law.

  Podobne kolokacje:
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgodnie z prawem
 1. in przyimek + law rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Article 9(1) states that persons may be deprived of life or personal liberty "in accordance with law".

  Podobne kolokacje: