"odbywać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odbywać się" po polsku

odbywać się

czasownik
 1. hold , *****
  • odbywać się, przeprowadzać, organizować (np. spotkania) [przechodni]
   The director of the department held a meeting this morning. (Dyrektor departamentu przeprowadził tego ranka spotkanie.)
   The conference was held in Lyon. (Konferencja odbyła się w Lyonie.)
phrasal verb
 1. go ahead ***
  • odbywać się (zgodnie z planem)
   Did everything go ahead according to our plan? Were there any problems? (Czy wszystko odbyło się zgodnie z naszym planem? Były jakieś problemy?)
czasownik
 1. undergo **
  • poddawać się (badaniom, operacji), odbywać (np. kurację), przechodzić (np. szkolenie) [przechodni]
   to experience something, to be the subject of a process
   You can't eat anything because you will undergo a major surgery. (Nie możesz nic jeść, ponieważ poddasz się dużej operacji.)
   If you want to be healthy, you have to undergo a therapy. (Jeśli chcesz być zdrowy, musisz odbyć kurację.)
 1. take place ***
  • mieć miejsce, zdarzyć się, odbyć się, rozgrywać się [nieprzechodni]
   to make something happen, a time for something to occur
   The lecture will take place on Monday. (Wykład odbędzie się w poniedziałek.)
   Where will your wedding take place? (Gdzie odbędzie się twój ślub?)
   The party will take place in the city centre. (Przyjęcie odbędzie się w centrum miasta.)

Powiązane zwroty — "odbywać się"

czasownik
bywać = be +1 znaczenie
przybywać = arrive +4 znaczenia
przebywać = stay +5 znaczeń
ubywać = diminish +2 znaczenia
zbywać potocznie = stall +1 znaczenie
phrasal verb
inne
rzeczownik
bycie = going +2 znaczenia
odbywanie = holding +1 znaczenie

powered by  eTutor logo