14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"sam w sobie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sam w sobie" po polsku

sam w sobie

przysłówek
 1. intrinsically
idiom
 1. on its own  
  The sauce is spicy on its own, don't add more pepper. (Sos jest ostry sam w sobie, nie dodawaj więcej pieprzu.)

w

przyimek
 1. in *****
  • w (we wnętrzu czegoś)
   He was waiting in his car. (On czekał w swoim samochodzie.)
   She hid in the cave. (Ona ukryła się w jaskini.)
   He's in prison. (On jest w więzieniu.)
   There is milk in the bottle. (W butelce jest mleko.)
   Kenny is in a restaurant. (Kenny jest w restauracji.)
  • po, w (języku)
   Her parents always talk to her in German. (Jej rodzice zawsze rozmawiają z nią po niemiecku.)
   Why do you talk to me in English? (Dlaczego mówisz do mnie po angielsku?)
  • w (mówiąc o miesiącach, porach roku itp.)
   I was born in March. (Urodziłem się w marcu.)
   She graduated in 2015. (Ona skończyła szkołę w 2015 roku.)
   His birthday is in summer, I don't remember the date. (Jego urodziny są w lecie, nie pamiętam daty.)
  • w, w ciągu
   It was amazing how much we managed to do in a day. (To niesamowite jak dużo daliśmy radę zrobić w ciągu jednego dnia.)
   I had breakfast in 5 minutes. (Zjadłem śniadanie w 5 minut.)
   link synonim: within
  • w (o treści czegoś, np. w gazecie)
   My article is in the newspaper. (Mój artykuł jest w gazecie.)
  • w (o stanie, sytuacji)
   She was in a very good mood. (Ona była w bardzo dobrym humorze.)
   In this situation, we can't help her. (W tej sytuacji nie możemy jej pomóc.)
  • w, w kształcie
   I want you all to stand in a circle. (Chciałbym żebyście wszyscy stanęli w kole.)
  • w, na
   Gloves are sold in pairs. (Rękawiczki są sprzedawane w parach.)
  • w (np. bogaty w coś)
   Fruit is high in vitamins. (Owoce są bogate w witaminy.)
   Don't you know that meat is rich in protein? (Nie wiesz, że mięso jest bogate w białko?)
  • w (np. mieć przyjaciela w kimś)
   You have a friend in me, Billy. (Masz we mnie przyjaciela, Billy.)
  • w, pośród
   In all that confusion, I forgot my briefcase. (Pośród całego tego zamieszania, zapomniałem aktówki.)
 2. at ***** , at *****
  • w, przy, na
   Let's meet at the cinema. (Spotkajmy się w kinie.)
   She wasn't at the university today. (Ona nie była dzisiaj na uniwersytecie.)
   She is at school now. (Ona jest teraz w szkole.)
   Anna is sitting at the desk. (Anna siedzi przy biurku.)
   Tony lives at 19 Oxford Street. (Tony mieszka przy Oxford Street 19.)
   Przy podawaniu dokładnego adresu stosuje się przyimek "at"; w innym wypadku "on" lub "in" (np.: "Tony lives on/in Oxford Street").
   zobacz także: in, on
  • w (coś, np. dobry w coś)
   I'm not good at playing basketball. (Nie jestem dobry w granie w koszykówkę.)
   Are you good at chess? (Jesteś dobry w szachy?)
  • w (trakcie), w stanie
   Our country is at war. (Nasz kraj jest w stanie wojny.)
 3. into *****
  • w, na, do (w kierunku)
   Look into my eyes and tell me it's not true. (Spójrz mi w oczy i powiedz że to nieprawda.)
   Make sure you're speaking directly into the microphone. (Upewnij się, że mówisz bezpośrednio do mikrofonu.)
  • na, w (przemienić coś)
   Chop the carrot into small dice. (Pokrój marchewkę w małą kostkę.)
   I will tear all of them into pieces. (Rozedrę ich wszystkich na strzępy.)
  • w, na (np. wpaść)
   She backed the van into the garage door. (Ona wjechała vanem w drzwi od garażu.)
 4. within ***** , inwith Scottish English
  • w, wewnątrz, w obrębie, w środku
   There are four shops within this neighbourhood. (W obrębie tej okolicy są cztery sklepy.)
  • w czasie, w ciągu, w
   We will finish within an hour. (Skończymy w ciągu godziny.)
   He ate 20 hot-dogs within 10 minutes. (On zjadł 20 hot-dogów w ciągu 10 minut.)
   link synonim: in
 5. on , *****
  • w (używane do określenia części, która jest uderzona lub dotknięta)
   I wanted to punch him on the nose. (Chciałem go walnąć w nos.)
   She touched him gently on the cheek. (Ona dotknęła go delikatnie w policzek.)
  • w (używane do określenia, o jaki dzień chodzi)
   We're meeting on Monday. (Spotykamy się w poniedziałek.)
   Do you want to go to the cinema on Friday? (Chcesz iść do kina w piątek?)
  • w (w środku transportu)
   I often read on the bus. (Często czytam w autobusie.)
  • w (używane do określenia pojawienia się w radio lub telewizji)
   My friend often appears on television. (Moja przyjaciółka często pojawia się w telewizji.)
   Would you like to make an appearance on television? (Chciałbyś wystąpić w telewizji?)
  • w (używane do określenia zaangażowania, włączenia w coś)
 6. about *****
  • w, z (kimś, czymś, np. kogoś naturze)
   There's something wrong about this car. (Z tym samochodem jest coś nie tak.)
   There are things I don't like about this job. (Są rzeczy w tej pracy, których nie lubię.)
 7. chez
  • w (domu), u (kogoś w domu)
 8. by *****
  • w (do opisu rodzaju oświetlenia w jakim coś się dzieje, np. w świetle księżyca)
 9. for , ***** , także: fer informal
 10. over , ***** , także: o'er literary
 1. something about somebody *****  
  Something about him made her smile. (Coś w nim sprawiało, że się uśmiechała.)
  There's something in the way she moves that makes me love her. (Jest coś w jej sposobie poruszania, co sprawia, że ją kocham.)
 1. the other *****
  • któregoś (np.razu, dnia), w którymś (np.dniu)
   I saw my ex-wife the other day. (Któregoś dnia widziałem się z moją byłą żoną.)

w.

rzeczownik
 1. century ***** , c. (skrót) ***
  • wiek, w. (skrót), stulecie [COUNTABLE]
   That was nearly two centuries ago. (To było prawie dwa wieki temu.)
   The city hall was built in the 16th century. (Ratusz został zbudowany w XVI wieku.)
   The map hadn't changed much in the last century. (Mapa nie zmieniła się wiele w ciągu ostatniego stulecia.)
idiom
 1. in itself *  
przysłówek
 1. per se latin
  • jako taki, sam przez się, samo w sobie formal
   I would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se. (Chciałbym powiedzieć, że nie uważamy jakoby lobbing samo w sobie był zły.)
   A peaceful life is a value per se. (Spokojne życie jest wartością samą w sobie.)

W

rzeczownik
 1. W
  • W (dwudziesta druga litera angielskiego alfabetu)
 2. whiskey *
  • W (Alfabet fonetyczny NATO)
   The teams will meet at point whiskey. (Oddziały spotkają się w punkcie W.)
 3. watt , W
 4. qwerty

powered by  eTutor logo