BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"przerobić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przerobić coś" po polsku

czasownik
 1. remodel
 2. remake *
 3. redo
 4. decondition
czasownik
 1. process *****
  • przetwarzać, przerabiać [TRANSITIVE]
   They processed the used bottles into a work of art. (Oni przerobili zużyte butelki w dzieło sztuki.)
   This waste paper will be processed into toilet paper. (Ta makulatura zostanie przerobiona na papier toaletowy.)
 2. convert **
 3. alter **
 4. rewrite *
 5. adapt **
  • dostosowywać, przerabiać [TRANSITIVE]
   This workstation was adapted for a disabled person. (To stanowisko pracy zostało przerobione dla osoby niepełnosprawnej.)
   We can adapt the spare room for a home gym. (Możemy przerobić pokój gościnny na domową siłownię.)
 6. recycle *
 7. rework
 8. recast
 9. revamp
 10. rehash , re-hash  
 11. rehandle
 12. recompose  
phrasal verb
 1. do over

powered by  eTutor logo