PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"wyrobić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrobić się" po polsku

wyrobić się

idiom
 1. make it *****
  • zdążyć, zrobić na czas, wyrobić się
   I've made it for the second bus. (Zdążyłem na drugi autobus.)
   I'm sorry but I won't make it, you have to start without me. (Przepraszam ale nie zdążę, musicie zacząć beze mnie.)
czasownik
 1. form ***** , forme old use
  • wytwarzać, wyrabiać [TRANSITIVE]
   They specialise in forming tombstones. (Oni specjalizują się w wyrabianiu nagrobków.)
   Goodyear was the first man to form tyres. (Goodyear był pierwszym człowiekiem, który wytwarzał opony.)
 2. educate **
  • wykształcać, wyrabiać, rozwijać (np. gust, smak, wyczucie) [TRANSITIVE]
   You should educate your taste by reading fashion magazines. (Powinieneś rozwijać swój gust przez czytanie magazynów o modzie.)
   By spending so much time abroad she educated a different accent. (Poprzez tak długie przebywanie za granicą, ona wykształciła inny akcent.)
 3. knead

powered by  eTutor logo