"zrobić swoje" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zrobić swoje" po polsku — Słownik angielsko-polski

zrobić swoje

 1. do one's part
czasownik
 1. do *****
  • wykonywać, robić, czynić
   What are you doing here? (Co tutaj robisz?)
   I'll do anything you want. (Zrobię cokolwiek zechcesz.)
   Why did you do that? (Dlaczego to zrobiłeś?)
   I cannot help you right now, I'm doing something. (Nie mogę ci w tej chwili pomóc, robię coś.)
   What can I do to forget about that terrible day? (Co mogę zrobić, aby zapomnieć o tym okropnym dniu?)
   important nie mylić z: make
 2. make *****
  • produkować, robić (w szczególności, gdy tworzymy lub produkujemy coś nowego) [TRANSITIVE]
   I'll make us some coffee. (Zrobię nam kawy.)
   This car was made in the Czech Republic. (Ten samochód został wyprodukowany w Republice Czeskiej.)
   It makes no difference. (To nie robi różnicy.)
 3. take *****
czasownik
 1. do something *****
  • robić coś (zaradzić czemuś)
   Can you do something about it? (Możesz temu jakoś zaradzić?)
   He is sick and there is nothing I can do to help him. (On jest chory i nic nie mogę zrobić, aby mu pomóc.)
 2. have *****   [TRANSITIVE]
phrasal verb
 1. be up to something *
 2. get up to something
phrasal verb
 1. get something in *** , także: get in something ***
  • zrobić coś (kiedy jest na to niewiele czasu)
   Will you help me get this project in? (Pomożesz mi zrobić ten projekt?)
   I have to get this essay in by next Monday and I don't even know how to start. (Muszę zrobić ten esej do następnego poniedziałku, a nawet nie wiem jak zacząć.)
 2. turn something out
czasownik
 1. chance to do something
 1. come within a whisker of something , także: come within a whisker of doing something
czasownik
 1. be set to do something
 2. be due to do something
  • mieć coś zrobić, mieć powinność coś zrobić (coś, co jest oczekiwane lub planowane od dawna)
   I'm due for a promotion soon. (Powinnam niedługo dostać awans.)
   This island isn't due to sink for the next 10 years. (Ta wyspa nie powinna zatonąć przez kolejne 10 lat.)
 1. be supposed to do something
  • mieć coś zrobić, mieć powinność coś zrobić
   You're not supposed to go there without asking me! (Nie powinnaś tam iść bez spytania się mnie!)
   Was that supposed to be funny? (To miało być śmieszne?)
   You're supposed to make a copy of the contract before you mail it. (Powinieneś zrobić kopię umowy przed jej wysłaniem.)
czasownik
 1. didst
  • zrobić (archaiczna forma czasu przeszłego czasownika "do" w drugiej osobie liczby pojedynczej) old use
 2. murf slang
idiom
 1. get tall
  • naszprycować się, zrobić się American English slang
   Look at Peter - I think he got tall. (Spójrz na Petera - myślę, że się naszprycował.)
   Let's get tall before the party - we won't have to spend so much money on alcohol. (Zróbmy się przed imprezą - nie będziemy musieli wydawać tyle pieniędzy na alkohol.)
czasownik
 1. get merry

Powiązane zwroty — "zrobić swoje"

rzeczownik
robotnik = worker +5 znaczeń
przysłówek
osobiście (zrobić coś samemu) = personally
czasownik
przymiotnik
będący w stanie (zrobić coś) = able
phrasal verb
idiom
inne
inne