"tall man" — Słownik kolokacji angielskich

tall man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysoki człowiek
  1. tall przymiotnik + man rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Very tall men aren't used to running into people their own size.

    Podobne kolokacje: