"clearly go" — Słownik kolokacji angielskich

clearly go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwyraźniej pójdź
  1. go czasownik + clearly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Getting her out was clearly going to be a problem.

    Podobne kolokacje: