"clearly" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "clearly" po angielsku

clearly , ****

przysłówek
 1. wyraźnie, w wyraźny sposób
  She said very clearly that you can't go to the party. (Ona powiedziała bardzo wyraźnie, że nie możecie iść na tę imprezę.)
  You can clearly see that it's a fake. (Możesz wyraźnie dostrzec, że to podróbka.)
  link synonim: fairly
 2. wyraźnie, czytelnie, dobrze (np. o widoczności, o słyszalności)
  I can hear the radio play very clearly. (Bardzo dobrze słyszę słuchowisko radiowe.)
  I can see you very clearly from my kitchen window. (Widzę cię bardzo wyraźnie z okna mojej kuchni.)
 3. jasno (np. opisywać, wyjaśniać)
  She clearly presented her arguments. (Ona jasno przedstawiła swoje argumenty.)
  I will explain it very clearly - are you listening to me? (Wyjaśnię to bardzo jasno - słuchasz mnie?)
 4. jasno (myśleć)
  If you want to win, you have to think clearly and work hard. (Aby wygrać, musisz myśleć jasno i ciężko pracować.)
  I can't think clearly when I have so much to do. (Nie mogę myśleć jasno, kiedy mam tyle do zrobienia.)
 5. najwyraźniej, najwidoczniej
  Clearly, she doesn't want to be the best student. (Najwyraźniej ona nie chce być najlepszą uczennicą.)
  He clearly doesn't want to see me again. (On najwidoczniej nie chce mnie więcej widzieć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. najwyraźniej