"clearly show" — Słownik kolokacji angielskich

clearly show kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwyraźniej pokaż
  1. show czasownik + clearly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But she shows clearly that he wouldn't have wanted one.