BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clearly stated" — Słownik kolokacji angielskich

clearly stated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwyraźniej stwierdzić
  1. state czasownik + clearly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I would also like to clearly state a second idea.

powered by  eTutor logo