"najwyraźniej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "najwyraźniej" po polsku

najwyraźniej

przysłówek
 1. apparently ***
  • widocznie, najwidoczniej, najwyraźniej
   Apparently, I always choose the losing side. (Widocznie zawsze wybieram przegrywającą stronę.)
   He had no notes - apparently he needed none. (On nie miał notatek - najwyraźniej nie potrzebował żadnych.)
   Apparently, she considered me an easy mark. (Najwidoczniej ona uznała mnie za łatwy cel.)
   zobacz także: probably
 2. clearly ****
  • najwyraźniej, najwidoczniej
   Clearly, she doesn't want to be the best student. (Najwyraźniej ona nie chce być najlepszą uczennicą.)
   He clearly doesn't want to see me again. (On najwidoczniej nie chce mnie więcej widzieć.)
 3. as clearly  
 4. no duh , American English slang , no durr American English slang

najwyraźniej, wyraźnie

przysłówek
 1. obviously **** , obvs (skrót) informal
 2. evidently *
przysłówek
 1. clearly ****
  • wyraźnie, w wyraźny sposób
   She said very clearly that you can't go to the party. (Ona powiedziała bardzo wyraźnie, że nie możecie iść na tę imprezę.)
   You can clearly see that it's a fake. (Możesz wyraźnie dostrzec, że to podróbka.)
   link synonim: fairly
  • wyraźnie, czytelnie, dobrze (np. o widoczności, o słyszalności)
   I can hear the radio play very clearly. (Bardzo dobrze słyszę słuchowisko radiowe.)
   I can see you very clearly from my kitchen window. (Widzę cię bardzo wyraźnie z okna mojej kuchni.)
 2. largely ***  
  She seemed largely mad. (Ona wydawała się być wyraźnie zła.)
  I can largely see you are sick. (Wyraźnie widzę, że jesteś chora.)
 3. explicitly **
 4. notably * , most notably
 5. distinctly *
 6. clear *****
  • wyraźnie (coś widzieć) American English
   You love her, I see it clear now. (Kochasz ją, teraz widzę to wyraźnie.)
   I see your pain clear and I'm sorry. (Wyraźnie widzę twój ból i jest mi przykro.)
 7. plainly
 8. markedly  
 9. visibly
 10. starkly
  • wyraźnie, zupełnie
   She is starkly aware that somebody follows her. (Ona jest zupełnie świadoma, że ktoś za nią podąża.)
   Your clothes starkly contrast with your personality. (Twoje ubrania wyraźnie kontrastują z twoją osobowością.)
   It's starkly clear that you don't want to live there. (To zupełnie jasne, że nie chcesz tam mieszkać.)
 11. noticeably
 12. boldly
  • wyraźnie, wyraziście, śmiało, krzykliwie
   She always liked boldly coloured clothes. (Ona zawsze lubiła ubrania w krzykliwych kolorach.)
   Her house is boldly designed. (Jej dom jest śmiało zaprojektowany.)
   His shirt was boldly patterned. (Jego koszula była krzykliwie wzorzysta.)
 13. expressly
 14. unmistakably
 15. patently
 16. distinctively
 17. unequivocally  
 18. audibly
 19. recognizably
 20. fairly ***   old use
  You are fairly tired, you should rest. (Jesteś wyraźnie zmęczony, powinieneś odpocząć.)
  She fairly dislikes you. (Ona wyraźnie cię nie lubi.)
  He's fairly in love with you, don't you see that? (On jest wyraźnie w tobie zakochany, nie widzisz tego?)
  link synonim: clearly
 21. palpably
 22. measurably
 23. perceptibly
 24. articulately
 25. identifiably
 26. definably
 27. perspicuously
 28. signally
idiom
 1. in plain view

Powiązane zwroty — "najwyraźniej"

czasownik
przymiotnik
wyraźny = clear +20 znaczeń
wyrazisty = expressive +2 znaczenia
rzeczownik
wyrażenie = expression +7 znaczeń
inne

powered by  eTutor logo