ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"jasno" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jasno" po polsku

jasno

przysłówek
 1. clearly , ****
  • jasno (np. opisywać, wyjaśniać)
   She clearly presented her arguments. (Ona jasno przedstawiła swoje argumenty.)
   I will explain it very clearly - are you listening to me? (Wyjaśnię to bardzo jasno - słuchasz mnie?)
  • jasno (myśleć)
   If you want to win, you have to think clearly and work hard. (Aby wygrać, musisz myśleć jasno i ciężko pracować.)
   I can't think clearly when I have so much to do. (Nie mogę myśleć jasno, kiedy mam tyle do zrobienia.)
 2. neatly *
 3. brightly * , bright termin literacki
  • jasno, żywo (w odniesieniu do blasku)
  • jasno, rzęsiście (w odniesieniu do oświetlenia, ilości światła)
 4. plainly
 5. lucidly , luculently
 6. luminously
 7. lichtly
  • jasno (w szkockiej odmianie języka angielskiego) dialekt
 8. featly
idiom
 1. in plain view

powered by  eTutor logo