"objaśnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "objaśnienie" po polsku

objaśnienie

rzeczownik
 1. comment ****
  • objaśnienie, ilustracja [niepoliczalny]
   The unemployment rate is a comment on our economic situation. (Stopa bezrobocia jest ilustracją naszej sytuacji ekonomicznej.)
   Read the comment under the picture. (Przeczytaj objaśnienie pod zdjęciem.)
 2. explanation ***
  • objaśnienie, wytłumaczenie (np. jak coś działa) [policzalny]
   You will find the explanation of this task in the next chapter. (Wyjaśnienie tego zadania znajdziesz w kolejnym rozdziale.)
   I don't know how to use it, I need an explanation. (Nie wiem, jak się tego używa, potrzebuję objaśnienia.)
 3. explication
 4. elucidation
 5. demystification
 6. elucidating
 7. explanatory note
 8. callout , call-out
  • objaśnienie (do ilustracji)
obrazek do "explain" po polsku
czasownik
 1. explain ***** , także: 'splain
  • tłumaczyć, objaśniać [przechodni/nieprzechodni]
   They quickly explained the rules of the game to me. (Oni szybko wyjaśnili mi zasady gry.)
   This topic can be better explained if we look at some examples. (Ten temat można lepiej wyjaśnić jeśli spojrzymy na kilka przykładów.)
   Can you explain that to me? (Czy możesz to mi wyjaśnić?)
   link synonim: elucidate
 2. interpret **
  • objaśniać, interpretować (znaczenie czegoś) [przechodni]
   He interpreted the meaning of the word to us. (On objaśnił nam znaczenie słowa.)
   I asked the teacher to interpret the word "allegory". (Poprosiłam nauczyciela o objaśnienie słowa "alegoria".)
 3. gloss
 4. illuminate * , illumine , illume termin literacki
 5. elucidate
 6. expound
 7. demystify
 8. exposit

Powiązane zwroty — "objaśnienie"

przysłówek
jasno = clearly +7 znaczeń
idiom
rzeczownik
indeks (wskazujący na przypis lub objaśnienie) = reference , ref. (skrót)
objaśnianie = explaining +5 znaczeń

"objaśnienie" — Słownik kolokacji angielskich

explanatory note kolokacja
 1. explanatory przymiotnik + note rzeczownik = objaśnienie, pismo wyjaśniające
  Bardzo silna kolokacja

  I do not need to add too many explanatory notes.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo