"indeks" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "indeks" po polsku — Słownik angielsko-polski

indeks

<level1 class="index"> <pagenum ...
rzeczownik
 1. index **
  • indeks, skorowidz (np. na końcu książki) [COUNTABLE]
   You should check the index if you're looking for something specific in this book. (Jeżeli szukasz czegoś szczególnego w tej książce, powinieneś sprawdzić indeks.)
   I wanted to see the index but the page was torn off. (Chciałem zobaczyć skorowidz, ale strona była oderwana.)
 2. list *****
  • spis, wykaz, indeks
   The list of students got lost. (Lista uczniów została zagubiona.)
   My boss asked me for a list of all his workers. (Mój szef poprosił mnie o wykaz wszystkich jego pracowników.)
 3. index ***
  • katalog, indeks [COUNTABLE]
   I can't find this painter in the index. (Nie mogę znaleźć tego malarza w katalogu.)
   Forma liczby mnogiej: indexes
  • indeks (w bazie danych) technical
   Forma liczby mnogiej: indexes
 4. index **
 5. reference *** , ref. (skrót)
  • indeks (wskazujący na przypis lub objaśnienie) [COUNTABLE]
   References are usually marked with numbers. (Indeksy są zwykle oznaczone liczbami.)
 6. transcript *
  • indeks (studencki)
 7. student book , student's book
  • indeks (studencki)
 8. index figure , index number  
 9. subscript