"wykaz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykaz" po polsku — Słownik angielsko-polski

wykaz

rzeczownik
 1. list *****
  • spis, wykaz, indeks
   The list of students got lost. (Lista uczniów została zagubiona.)
   My boss asked me for a list of all his workers. (Mój szef poprosił mnie o wykaz wszystkich jego pracowników.)
 2. schedule , ***
  • wykaz, taryfa (np. opłat za coś)
   What's this taxi's schedule? (Jaka jest taryfa za tę taksówkę?)
   This is a schedule of payments for tailor's services. (To jest wykaz opłat za usługi krawieckie.)
 3. listing *
  • lista, wykaz, spis [COUNTABLE]
   Get me the customer account listing, and you, get me an evaluation report. (Przynieś mi listę kont klientów, a ty, przynieś mi raport podsumowujący.)
 4. specification *
 5. catalogue British English * , catalog American English **  
  I need to take a look at the catalog of changes. (Muszę zajrzeć do wykazu zmian.)
 6. enumeration