"spis" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spis" po polsku — Słownik angielsko-polski

spis

rzeczownik
 1. list *****
  • spis, wykaz, indeks
   The list of students got lost. (Lista uczniów została zagubiona.)
   My boss asked me for a list of all his workers. (Mój szef poprosił mnie o wykaz wszystkich jego pracowników.)
 2. inventory **
  • inwentarz, spis [COUNTABLE]
   raw materials, work-in-progress, and completely finished goods that are ready or almost ready for sale. These are considered to be a portion of a company's assets.
   All of our available goods are in our inventory. (Wszystkie nasze dostępne towary są w inwentarzu.)
   We made an inventory of the products we sell. (Zrobiliśmy spis produktów, które sprzedajemy.)
 3. listing *
  • lista, wykaz, spis [COUNTABLE]
   Get me the customer account listing, and you, get me an evaluation report. (Przynieś mi listę kont klientów, a ty, przynieś mi raport podsumowujący.)
 4. roster *
  • lista, spis
   I didn't see your name on the roster. (Nie widziałem twojego imienia na liście.)

podobne do "spis" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "spis" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik