"comment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "comment" po angielsku

comment ****

Bubble Comment
rzeczownik
 1. komentarz, uwaga [policzalny lub niepoliczalny]
  I am not going to make a comment about what he said. (Nie mam zamiaru uczynić uwagi do tego, co on powiedział.)
  Most of the comment came from those people who hadn't read the work. (Większość komentarzy pochodziła od ludzi, którzy nie przeczytali dzieła.)
  She thinks of a comment her father once made. (Ona myśli o komentarzu, który kiedyś wypowiedział jej ojciec.)
 2. objaśnienie, ilustracja [niepoliczalny]
  The unemployment rate is a comment on our economic situation. (Stopa bezrobocia jest ilustracją naszej sytuacji ekonomicznej.)
  Read the comment under the picture. (Przeczytaj objaśnienie pod zdjęciem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. komentować
  The police did not want to comment on the issue. (Policja nie chciała skomentować sprawy.)
  They would rather we did not comment on the story. (Oni woleliby, żebyśmy nie komentowali tej historii.)
  The company will not comment on the scandal. (Firma nie skomentuje skandalu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa comment i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "comment"

rzeczownik
commentator = komentator (np. komentujący zawody sportowe)
inne
czasownik
kolokacje