TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"public comment" — Słownik kolokacji angielskich

public comment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny komentarz
  1. public przymiotnik + comment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "You have no right to make public comments about my private life."