ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"immediate comment" — Słownik kolokacji angielskich

immediate comment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy komentarz
  1. immediate przymiotnik + comment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There was no immediate comment on the new party in Israel.

powered by  eTutor logo