MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"negative comment" — Słownik kolokacji angielskich

negative comment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ujemny komentarz
  1. negative przymiotnik + comment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Can I be the first to make a negative comment?

powered by  eTutor logo